Select Page

Outsourcing

Prepuštanje dela poslovnih procesa kompaniji čija je to osnovna delatnost, u cilju uštede vremena i novca i fokusa na sopstveno poslovanje.

Napredak tehnologije, naročito u oblasti IT omogućio je, ali i uslovio da kompanije aktivno razmišljaju da povere deo svojih poslovnih procesa drugoj kompaniji, a da se pritom fokusiraju na svoju osnovnu delatnost. Ovaj proces naziva se outsourcing i predstavlja saradnju gde jedna kompanija drugoj pruža usluge za koje je stručna i koje su deo osnovne delatnosti te kompanije.

Kompanije se odlučuju za outsourcing zbog povoljne cene i iskustva u radu kompanije koju angažuju. Na ovaj način, kompanije svoja ulaganja u investicije, ili zaposlene, dimenzionišu prema trenutnim potrebama i na taj način umesto značajnih kapitalnih troškova (CAPEX) koriste svoja sredstva u podmirenje operativnih troškova (OPEX) i time zadržavaju mnogo bolju kontrolu nad izdacima u željenom vremenskom periodu.

Zahvaljujući outsourcingu, kompanije obezbeđuju stručnjake koji na veoma visokom nivou profesionalizma pružaju usluge koje su im potrebne. Njihova dostupnost je upravo jedna od najvećih prednosti outsourcinga. Fokus, ušteda vremena i energije, kroz posvećenost kompanije samo najvažnijim problemima je još jedna prednost outsourcinga. Naravno, kompanije kojima se poveravaju delovi poslovnih procesa moraju pokazati da su sposobne i spremne ne samo da izvrše ove usluge na vreme i u kvalitetu koji je ugovoren, već i da čuvaju tajnost podataka kompanije klijenta.

Positive je kompanija koja je sve ove zahteve uključila u svoju poslovnu filozofiju i spremna je da svojim znanjem i iskustvom doprinese podržavajući IT operacije kompanije klijenta.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

4 + 4 =