Select Page
Blog

O čemu razmišljaju menadžeri u jednoj IT kompaniji? Kako doživljavaju kretanja na tržištu i svet oko sebe?

ISO standardi pokretači promena u razmišljanju

ISO standardi pokretači promena u razmišljanju

Večito je pitanje kokoš ili jaje. Da li je promena načina razmišljanja uslovila uvođenje ISO standarda u naše preduzeće, ili je ideja promene razmišljanja inicirana uvođenjem standarda? Pre tri godine Positive je uveo ISO 9001 standard upravljanja kvalitetom, pa je...

IT i obrazovanje

IT i obrazovanje

Kako da idemo dalje, kako da se nađemo na mapi bogatijih i bolje uređenih zemalja? Naravno, ključ je u obrazovanju i naravno i u daljoj „kompjuterizaciji“ naše zemlje.

Ipak se (o)kreće 2

Ipak se (o)kreće 2

U prethodnom tekstu sam najavio novi sastanak povodom podsticaja IT industrije u Novom Sadu i to na najvišem nivou. Upravo to se i dogodilo. Priča o potrebi da se posveti veća pažnja potrebama IT industrije u Srbiji poprimila je možemo slobodno reći državne razmere....

Ipak se (o)kreće

Ipak se (o)kreće

Nakon nekoliko meseci pripreme i konstantnih kontakata klastera, drugih zainetresovanih i Ministarstva finansija i privrede, 7. februara je upriličen sastanak na najvišem nivou, u palati Srbije, na kojem je pokrenuta javna rasprava o ovim temama.

Upravljanje rizicima – strahovi IT industije

Upravljanje rizicima – strahovi IT industije

U savremenom poslovanju preduzeća su izložena različitim rizicima. IT industrija, naročito ona koja se bavi prodajom opreme posebno je izložena rizicima, obzirom na nisku akumulativnot i profitabilnost ovog dela poslovanja u IT-u. Kompanije koje su to uočile počele se da traže izlaz ili u značajnom povećanju obima poslovanja, ili u pronalaženju različitih specifičnih proizvoda i usluga u okviru ovog posla.

IT ili Retail, pitanje je sada?

IT ili Retail, pitanje je sada?

Jedan od poslednjih trendova u prodavnicama IT opreme je uvrštavanje multimedijalnih uređaja i bele tehnike. Da li se isplati taj pristup da je kupcima sve dostupno na jednom mestu ili se držati tradicionalnog pristupa i baviti se samo IT opremom? Piše direktor prodaje i marketinga.

Jesenje pripreme – novi „prozori“ umesto starih?! Da li ste spremni za Windows 8?

Jesenje pripreme – novi „prozori“ umesto starih?! Da li ste spremni za Windows 8?

Još kao student ekonomije, na predmetu SPO 🙂 – Sistemi Podrške Odlučivanja, imali smo susret sa računarima, koji su bili (u odnosu na današnje) skromnih karakteristika, ali u ono vreme high-end tehnologija. Diplomski rad kucala sam kod mame na poslu i štampala na Pelir-u. Uskoro sam se zaposlila preko studentske zadruge (i to zahvaljujući skromnom poznavanju rada na računaru), a nedugo zatim sam počela raditi u firmi koja se bavi IT-ijem i… Evo me i danas u toj branši sa istim dragim kolegama i direktorima Saša Grbić i Đorđe Medaković.
Sreći nikad kraja (pre više od 1,5 deceniju) kad sam počela raditi na računaru koji je više nego zadovoljavao sve moje potrebe, a još imao i lepu pozadinu – plavo nebo sa šarenim prozorima. 🙂

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

10 + 8 =