Izaberite stranicu
Blog
O čemu razmišljaju menadžeri u jednoj IT kompaniji? Kako doživljavaju kretanja na tržištu i svet oko sebe?
IT i obrazovanje

IT i obrazovanje

Kako da idemo dalje, kako da se nađemo na mapi bogatijih i bolje uređenih zemalja? Naravno, ključ je u obrazovanju i naravno i u daljoj „kompjuterizaciji“ naše zemlje.

Ipak se (o)kreće

Ipak se (o)kreće

Nakon nekoliko meseci pripreme i konstantnih kontakata klastera, drugih zainetresovanih i Ministarstva finansija i privrede, 7. februara je upriličen sastanak na najvišem nivou, u palati Srbije, na kojem je pokrenuta javna rasprava o ovim temama.

Upravljanje rizicima – strahovi IT industije

Upravljanje rizicima – strahovi IT industije

U savremenom poslovanju preduzeća su izložena različitim rizicima. IT industrija, naročito ona koja se bavi prodajom opreme posebno je izložena rizicima, obzirom na nisku akumulativnot i profitabilnost ovog dela poslovanja u IT-u. Kompanije koje su to uočile počele se da traže izlaz ili u značajnom povećanju obima poslovanja, ili u pronalaženju različitih specifičnih proizvoda i usluga u okviru ovog posla.