Izaberite stranicu
ISO 20001:2011

Preduzeća današnjice u sve većoj meri zavise od novih IT tehnologija. Održavanje koraka sa rapidnim promenama koje karakterišu ovaj segment često znači prednost u odnosu na konkurenciju. Zato organizacije, bilo da su brigu o informacionom sistemu poverili drugoj kompaniji ili imaju sopstveni IT sektor, pre svega zahtevaju od isporučenih IT usluga da one budu kvalitetne.

Standard ISO/IEC 20000-1:2011 je proistekao iz opšte uvrženog uverenja da bi se IT usluge morale pružati u skladu sa ITIL-om (IT Infrastructure Library), kao međunarodno prihvaćenom primeru najbolje prakse u ovom domenu.

Zahvaljujući ISO/IEC 20000-1:2011 jasan je kvalitet IT usluga koje Positive isporučuje. Usluge i realizovani procesi pre, za vreme i posle isporuke  su na ovaj način, u potpunom skladu sa potrebama klijenata.

Benefiti:

 • Usaglašavanje IT usluga sa poslovnim ciljevima
 • pružanje visokokvalitetnih usluga
 • Okvir za kontinuirano poboljšanje usluga
 • Podiže svesti i osećaj odgovornosti svojih zaposlenih
 • Smanjuje rizike i troškove
 • Povećava zadovoljstvo klijenata
 • Rast reputacije preduzeća
 • Stavlja naglasak na proaktivni pristup pre nego na reaktivni
 • Poboljšava komunikaciju i saradnju različitih sektora
 • bolja organizacija i veća efikasnost
 • Uspostavljanje uloga i odgovornosti

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

6 + 6 =