Izaberite stranicu
ISO 20001:2011

Preduzeća današnjice u sve većoj meri zavise od novih IT tehnologija. Održavanje koraka sa rapidnim promenama koje karakterišu ovaj segment često znači prednost u odnosu na konkurenciju. Zato organizacije, bilo da su brigu o informacionom sistemu poverili drugoj kompaniji ili imaju sopstveni IT sektor, pre svega zahtevaju od isporučenih IT usluga da one budu kvalitetne.

Standard ISO/IEC 20000-1:2011 je proistekao iz opšte uvrženog uverenja da bi se IT usluge morale pružati u skladu sa ITIL-om (IT Infrastructure Library), kao međunarodno prihvaćenom primeru najbolje prakse u ovom domenu.

Zahvaljujući ISO/IEC 20000-1:2011 jasan je kvalitet IT usluga koje Positive isporučuje. Usluge i realizovani procesi pre, za vreme i posle isporuke  su na ovaj način, u potpunom skladu sa potrebama klijenata.

Benefiti:

 • Usaglašavanje IT usluga sa poslovnim ciljevima
 • pružanje visokokvalitetnih usluga
 • Okvir za kontinuirano poboljšanje usluga
 • Podiže svesti i osećaj odgovornosti svojih zaposlenih
 • Smanjuje rizike i troškove
 • Povećava zadovoljstvo klijenata
 • Rast reputacije preduzeća
 • Stavlja naglasak na proaktivni pristup pre nego na reaktivni
 • Poboljšava komunikaciju i saradnju različitih sektora
 • bolja organizacija i veća efikasnost
 • Uspostavljanje uloga i odgovornosti