Select Page
ISO 22301:2012

Standard ISO 22301:2012 nastao je kao rezultat zajedničkog rada vodećih stručnjaka iz oblasti kontinuiteta poslovanja, pisan je tako da bude primenljiv u organizacijama svih veličina i vrsta.

Suština ovog standarda ogleda se u tome da organizacija koja je primenjuje smanjuje mogućnost prekida u poslovanju, odnosno obezbeđuje da ako takav prekid i nastupi bude sposobna odgovoriti na efikasan način i time garantuje da će vreme potrebno za oporavak biti na minimalnom mogućem nivou.

Pravilnim upravljanjem kontinuitetom poslovanja se postiže operativna otpornost preduzeća na vanredne situacije. Ono uključuje planove za premošćavanje kriznih dešavanja, pomoću kojih se smanjuje odnosno sprečava negativan uticaj potencijalnih prekida aktivnosti preduzeća. Svako preduzeće koje teži uređenosti, u nekom trenutku oseti potrebu da se posveti pitanjima obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja. Razrađen plan kontinuiteta poslovanja direktno utiče na sposobnost organizacije da se oporavi od uticaja koje izazivaju vanredne okolnosti.

Uvođenje standarda ISO 22301 Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja Positive-u je omogućilo jasnu identifikaciju pretnji po organizaciju, što predstavlja preduslov za sagledavanje uticaja koje te pretnje mogu prouzrokovati u njenom poslovanju. Osiguran je okvir za izgradnju organizacijske sposobnosti da na odgovarajući način odgovori na te pretnje.

Implementacijom standarda za upravljanje kontinuitetom poslovanja Positive doo demonstrira svojim klijentima sposobnost održavanja poslovnog kontinuiteta u realnim i potencijalnim, ekstremnim situacijama.

Benefiti:

  • Povećanje otpornosti preduzeća
  • Smanjen broj zastoja
  • Razrada alternativnih procesima
  • Obezbeđenje redundancije
  • Optimizacija resursa
  • Komparativna prednost na tržištu
  • Poboljšana bezbednost na nivou cele organizacije
  • Uspostavljanje uloga i odgovornosti
  • Zaštita ugleda organizacije
  • Poboljšana sposobnost oporavka sistema

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

4 + 5 =