Izaberite stranicu
ISO 27001:2013

Savremeno poslovanje počiva na informacionim tehnologijama, komunikacija se odvija putem bežičnih i mobilnih mreža. Zaštita i bezbednost informacija postala je imperativ današnjice. ISO/IEC 27001:2013 je međunarodni standard koji uređuje  zaštitu i bezbednost informacija i predstavlja najbolju praksu u ovoj oblasti. Ona ima poseban značaj za preduzeća poput Positive doo, koja se bave pružanjem IT usluga i imaju veliku potrebu za očuvanje poverljivosti i integriteta podataka.

Razlog za uspostavljanje sistema upravljanja bezbednošću informacija je dvojak: s jedne strane svaka organizacija želi da zaštiti svoje informacije koje imaju značaj u njenom poslovanju, s druge strane svaka kompanija želi da je poslovni partneri vide kao odgovornog, pouzdanog partnera, koja zna kako da zaštiti od zloupotreba ne samo svoje već i informacije svojih partnera.

Sertifikacijom standarda ISO 27001 želimo da demonstriramo odgovorni pristup na polju bezbednosti informacija, da istaknemo da naši poslovni procesi počivaju na temeljima bezbednosti i zaštite informacija i da smo usmereni na stalna poboljšavanja na ovom polju.

Benefiti:

 • Uvek dostupna informacija u zaštićenom, bezbednom okruženju
 • Efektivniji i efikasniji informacioni sistema
 • Povećanje poverenja klijenata i partnera
 • Poboljšanje celokupnog ugleda preduzeća
 • Efikasnije korišćenje resursa potrebnih za distribuciju i čuvanje podataka
 • Proaktivan pristup: pravovremena identifikacija rizika
 • Usklađenost sa zakonskim propisima
 • Bezbedno i sigurno e-poslovanje
 • Utemeljenje dobre poslovne prakse
 • Uspostavljanje uloga i odgovornosti
 • Konkurentska prednost

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

11 + 8 =