Izaberite stranicu
ISO 9001:2015

Positive je kompanija okrenuta ka svojim klijentima. Osnovni cilj poslovanja jeste jasna identifikacija potreba i očekivanja korisnika i zadovoljenje tih potreba putem visokokvalitetnih, profesionalnih rešenja.

U dubokom uverenju da željeni nivo kvaliteta ne može da  se postigne isključivo kvalitetnom uslugom, već je potrebno da se kvalitet uspostavi na nivou cele organizacije, primenom kvalitetnih poslovnih procesa, rukovodstvo se odlučilo na implementaciju standarda ISO 9001, koji predstavlja jedini međunarodno priznati standard u oblasti upravljanja kvalitetom.

Sertifikat ISO 9001:2015  omogućava sistemsko sprovođenje definisanih poslovnih procesa, čime se postiže dugoročno, strateško unapređenje poslovanja. Takođe se postiže visok stepen usaglašenosti poslovnih procesa, što je osnovni preduslov za ostvarivanje dugoročnih poslovnih odnosa između organizacije i partnera kompanije.

Benefiti:

 • Optimizacija poslovnih procesa
 • povećanje poslovnog poverenja kod klijenata
 • podizanje poslovne sposobnosti i produktivnosti
 • usmerenost na očekivanja klijenata
 • povećanje zadovoljstva klijenata
 • fokusiranost na postizanje postavljenih poslovnih ciljeva
 • održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga
 • podizanje svest zaposlenih o važnosti kvaliteta
 • Optimizacija korišćenja resursa
 • Kontinuirano unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom
 • Obezbeđivanje visokostručnog kadra kroz stalne obuke

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

12 + 1 =