Izaberite stranicu

Solutions

01

Cyber security

Definisanje bezbednosnih procedura i isporuka bezbednosnog softvera i hardvera u cilju zaštite podataka od malicioznih upada.

02

Data centar reinženjering

Sa napretkom data centara došlo je i do potrebe da se okruženje, u kojima se ovi serveri nalaze, unapredi sa ciljem da se obezbedi stabilan, neometan i neprekidan rad svih servera u data centru i da se time korisnicima obezbedi kontinualan pristup podacima i mehanizmima za njihovu obradu.

03

Data Loss Prevention

Današnje kompanije ne mogu zamisliti obavljanje svojih poslovnih procesa bez svakodnevne upotrebe informacionog sistema. Na ovaj način one postaju zavisne od njegovog ispravnog i pouzdanog funkcionisanja i oslanjaju se u potpunosti na ovu pretpostavku. Jedna od najvećih pretnji u funkciji informacionog sistema je oštećenje, gubitak ili krađa podataka.

04

Etički haking

„Etički haking“ predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova, koji će otkriti bezbednosne slabosti informacionog sistema, dati preporuke za unapređenje bezbednosti i zajedno sa klijentom raditi na njihovoj primeni.

05

Implementacija rešenja i migracija serverskih i desktop platformi

Positive kompanijama pruža celovitu uslugu brige o informacionom sistemu. Iako projektovanje, isporuka i podešavanje komponenata informacionog sistema čine veliki deo ovih aktivnosti, veoma važan korak predstavlja implementacija opreme u jedinstveni informacioni sistem kompanije.

06

Integracija računarske opreme

Za kompanije koje imaju potrebu da poseduju vlastitu informacionu infrastrukturu, Positive pruža uslugu integracije računarske opreme. Na ovaj način osigurava se da je oprema pravilno dimenzionisana, uz obavezno predviđanje rasta za vreme radnog veka opreme, da su troškovi i ulaganja optimalni i da se svi predviđeni informacioni procesi mogu obavljati pouzdano, na nesmetan način.

07

Projektovanje računarskih mreža i informacionih sistema

Da bi lokalne računarske mreže mogle da zadovolje rastuće potrebe informacionih sistema, neophodno je da budu projektovane tako da mogu bez problema da omoguće kako dodavanje novih korisnika tako i dodavanje novih servisa.

08

Software asset management

Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije. U uslovima tržišta u Srbiji, najčešće prednosti za kompaniju koja koristi ovu uslugu su provera legalnosti softvera u upotrebi i optimizacija vrste programskih paketa i broja licenci, na način na koji je moguće ostvariti značajnu uštedu bez uticaja na kvalitet poslovnih procesa kompanije.

09

Optimizacija/Unapređenje telefonske infrastrukture

VoIP je prenosna tehnologija koja se zasniva na brzom Internetu i kod koje se pozivi prenose mrežom, umesto klasičnom telefonskom linijom. Korisnik obavlja razgovore na uobičajeni način, bez potrebe za posebnim prilagođavanjem na nove tehnologije, ali su za samu kompaniju uštede veoma značajne, pogotovo sa finansijskog aspekta.