Izaberite stranicu

Cyber security

Definisanje bezbednosnih procedura i isporuka bezbednosnog softvera i hardvera u cilju zaštite podataka od malicioznih upada.

Razvojem informacionih tehnologija i činjenicom da je danas svaka kompanija upućena na upotrebu ovih tehnologija, pitanje informacione bezbednosti postalo je ključno prilikom uspostavljanja i primene informacionog sistema kompanije. Sve češći napadi na integritet informacionog sistema i podatke kompanije predstavljaju globalni, svetski problem i zahtevaju sistematičan odgovor.

Informaciona bezbednost podrazumeva sprečavanje neautorizovanog pristupa elementima informacionih sistema izvoru informacija, sistemima za prenos, sistemima za obradu i sistemima za čuvanje svih vrsta informacija. Informaciona bezbednost prvenstveno razmatra poverljivost (confidentiality), integritet (integrity) i raspoloživost (availability) informacija.

Bezbednost informacionih sistema je oblast u okviru koje je ključno eliminisati mogućnost nastanka nepredviđenih poteškoća, zbog toga što je u trenutku kada sigurnosni propusti budu eksploatisani isuviše kasno. Šteta koju kompaniji može naneti upad u informacioni sistem je skupa i nenadoknadiva. Ona se ogleda ne samo u gubitku podataka i privremenom zaustavljanju poslovnog procesa, već često i gubitku poslovnog ugleda nastalog usled zlonamernog plasiranja i interpretacije tih podataka. Ne treba zanemariti ni štete koje mogu da načine različiti kompjuterski virusi, malveri i ransomveri, kada je često cena vraćanja podataka klijenta enormno visoka.

Zemlje EU su prepoznale značaj informacione bezbednosti, kao i bezbednog čuvanja podataka i kroz sistem standarda GDPR obezbedile veći stepen sigurnosti podataka svojim građanima. Sve kompanije iz Srbije koje posluju sa zemljama EU moraju se usaglasiti sa ovim pravilima i tako nastaviti saradnju i izbeći velike propisane kazne za kršenje ovih pravila.

Postojeći „Zakon o informacionoj bezbednosti“ u Srbiji se za sada bavi informacionim sistemima državne uprave i javnog sektora, ali se svakako može očekivati i značajno regulisanje ove oblasti za sve kompanije, pa i pojedince, za šta na vreme treba biti pripremljen.

Positive ima dugogodišnje iskustvo i veći broj sertifikovanih stručnjaka u ovoj oblasti i nudi usluge konsaltinga u oblasti informacione bezbednosti, u smislu implementacije relevantnih rešenja (infrastrukture koja doprinosi bezbednosti informacionih sistema u pogledu monitoringa, prevencije upada, itd.) i najboljih poslovnih praksi, razvijanja bezbednosnih procedura i isporuke i konfiguracije bezbednosnog softvera i hardvera.

Kroz specifične usluge Positive nudi preuzimanje brige o informacionoj bezbednosti kompanije time omogućujući da se IT sektor posveti drugim ciljevima poslovanja.

Kompanije koje su napadnute i trpe štetu mogu ovu štetu umanjiti korišćenjem usluga Positive u cilju da se sistemi i infrastruktura što ranije vrate u stanje normalnog funkcionisanja.

Šteta izazvana nedostupnosti mreže i rizik da napad eskalira može se izbeći brzim reagovanjem i zaustavljanjem ovih napada na informacioni sistem, kao i njegov oporavak i povratak funkcije posle učinjene štete.

Bezbednosna pravila i detaljne sigurnosne procedure i protokoli bezbednosnih sistema naglašavaju važnost kompetentne obuke i edukacije zaposlenih, s obzirom da je u informacionoj bezbednosti ljudski faktor često najverovatniji vektor napada.

Positive takođe nudi obuku zaposlenih u skladu sa industrijski standardizovanim bezbednosnim procedurama i protokolima, kao i specifičnim potrebama klijenta.

Povezane usluge

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Današnje kompanije ne mogu zamisliti obavljanje svojih poslovnih procesa bez svakodnevne upotrebe informacionog sistema. Na ovaj način one postaju zavisne od njegovog ispravnog i pouzdanog funkcionisanja i oslanjaju se u potpunosti na ovu pretpostavku. Jedna od najvećih pretnji u funkciji informacionog sistema je oštećenje, gubitak ili krađa podataka.

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.