Izaberite stranicu

Data Loss Prevention

Preventivno planirane aktivnosti koje otklanjaju mogućnost gubitka podataka.

Današnje kompanije ne mogu zamisliti obavljanje svojih poslovnih procesa bez svakodnevne upotrebe informacionog sistema. Na ovaj način one postaju zavisne od njegovog ispravnog i pouzdanog funkcionisanja i oslanjaju se u potpunosti na ovu pretpostavku. Jedna od najvećih pretnji u funkciji informacionog sistema je oštećenje, gubitak ili krađa podataka.

Pod Data Loss Prevention (DLP) podrazumevamo niz sistematskih aktivnosti koje umanjuju ili otklanjaju mogućnost oštećenja podataka, gubitka podataka (data loss) ili njihove kradje (data leakage).

Podaci kompanije su osetljivi na ove incidente kako u okviru informacionog sistema kompanije, na serverima i klijentskim računarima i samoj lokalnoj računarskoj mreži, tako i u prenosu podataka putem interneta ili drugim medijima, prilikom  skladištenja podataka van kompanije ili razmene podataka sa poslovnim partnerima.

Zaštita od neželjenih događaja sprovodi se sistemom mera koje se međusobno dopunjuju, a pre svega na uspostavljanje politike bezbednosti podataka, jasnih ovlašćenja svih učesnika u informacionom sistemu, zatim odabirom odgovarajuće infrastrukture (hardverske i softverske) i stalnim praćenjem savremenih trendova o ovoj oblasti i prilagođavanjem svog ponašanja uzimajući ih u obzir. Positive pruža uslugu koja obuhvata procenu stanja bezbednosti informacionog sistema klijenata, izradu snimka stanja, analize i predloga rešenja, kao i aktivno učešće u sprovođenju predloženih mera. Positive sa svojim sertifikovanim stručnjacima u oblasti zaštite informacionih sistema i primenom najsavremenijih softvera, može značajno da doprinese uspostavljanju potrebnih mera zaštite, kao i da u kontinuiranom procesu kontroliše i unapređuje sistem zaštite podataka informacionog sistema.

Povezane usluge

Proces poznat kao „Etički haking“ predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova, koji će otkriti bezbednosne slabosti informacionog sistema, dati preporuke za unapređenje bezbednosti i zajedno sa klijentom raditi na njihovoj primeni.

Računarska mreža u današnjem smislu te reči daleko je prevazišla povezivanje računara u jednom objektu zarad međusobne komunikacije. Potrebe savremenog poslovanja prevazišle su razliku u komunikaciji sa lokalnim serverom ili nekom uslugom koja se izvršava negde daleko od nas na nama nepoznatoj lokaciji. Međusobna povezanost na nivou lokalne računarske mreže (LAN) ili šire (WAN) neophodni su za normalno svakodnevno obavljanje sve većeg broja poslova.

Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema.