Izaberite stranicu

Etički haking

Provera bezbednosti i otkrivanje slabosti informacionih sistema i plan za unapređenje sigurnog poslovanja.

Rastuća potreba kompanija za zaštitom informacionih sistema od neželjenog uticaja, krađe,  uništavanja podataka, ometanja procesa rada i sl., uslovila je potrebu za sistematskom proverom stepena zaštite informacionog sistema kompanije. Proces poznat kao „Etički haking“ predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova, koji će otkriti bezbednosne slabosti informacionog sistema, dati preporuke za unapređenje bezbednosti i zajedno sa klijentom raditi na njihovoj primeni.

Suština procesa „Etičkog hakinga“ je razumevanje i otkrivanje slabosti informacionog sistema na način na koji bi ih otkrivao i zlonamerni haker, koristeći znanja, metodologiju i tehnologije koje bi mogle biti  upotrebljene za zlonamerni napad, ali na zakonit i legitiman način i po nalogu kompanije čiji se informacioni sistem ispituje. Nivo ove kontrole zavisi od pojedinačnih potreba i karakteristika podataka i informacionog sistema klijenta. Kao rezultat ove analize, izrađuje se plan mera za unapređenje sigurnosti informacionog sistema i preduzimaju potrebni koraci. Najčešće se ovi koraci ogledaju u kombinaciji mera sigurnosne politike kompanije, ulaganja u opremu i softver za zaštitu podataka i informacionog sistema u celini i merama za podizanje svesti korisnika informacionog sistema o važnosti primene mera informacione bezbednosti.

Positive nudi klijentima svoje znanje i iskustvo u ovoj relativno novoj oblasti, sistematizovanom proverom bezbednosti informacionih sistema koju obavlja veći broj sertifikovanih stručnjaka iz ove oblasti, kao i predloga i pomoći u primeni konkretnih mera zaštite informacionih sistema. Positive u sklopu usluga koje pruža klijentima, predviđa ove procese i kao kontinuirane aktivnosti na zaštiti informacionih sistema. Ove procese Positive primenjuje kako na svom tako i na informacionim sistemima svojih klijenata.

Povezane usluge

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje. Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.

Informacioni sistem jedne kompanije može biti kvalitetan i ispunjavati svoju funkciju samo ukoliko se neprekidno i planski razvija. IT profesionalci u kompanijama moraju da prate najsavremenije trendove i promene na ovom dinamičnom tržištu.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

6 + 8 =