Izaberite stranicu

Etički haking

Provera bezbednosti i otkrivanje slabosti informacionih sistema i plan za unapređenje sigurnog poslovanja.

Rastuća potreba kompanija za zaštitom informacionih sistema od neželjenog uticaja, krađe,  uništavanja podataka, ometanja procesa rada i sl., uslovila je potrebu za sistematskom proverom stepena zaštite informacionog sistema kompanije. Proces poznat kao „Etički haking“ predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova, koji će otkriti bezbednosne slabosti informacionog sistema, dati preporuke za unapređenje bezbednosti i zajedno sa klijentom raditi na njihovoj primeni.

Suština procesa „Etičkog hakinga“ je razumevanje i otkrivanje slabosti informacionog sistema na način na koji bi ih otkrivao i zlonamerni haker, koristeći znanja, metodologiju i tehnologije koje bi mogle biti  upotrebljene za zlonamerni napad, ali na zakonit i legitiman način i po nalogu kompanije čiji se informacioni sistem ispituje. Nivo ove kontrole zavisi od pojedinačnih potreba i karakteristika podataka i informacionog sistema klijenta. Kao rezultat ove analize, izrađuje se plan mera za unapređenje sigurnosti informacionog sistema i preduzimaju potrebni koraci. Najčešće se ovi koraci ogledaju u kombinaciji mera sigurnosne politike kompanije, ulaganja u opremu i softver za zaštitu podataka i informacionog sistema u celini i merama za podizanje svesti korisnika informacionog sistema o važnosti primene mera informacione bezbednosti.

Positive nudi klijentima svoje znanje i iskustvo u ovoj relativno novoj oblasti, sistematizovanom proverom bezbednosti informacionih sistema koju obavlja veći broj sertifikovanih stručnjaka iz ove oblasti, kao i predloga i pomoći u primeni konkretnih mera zaštite informacionih sistema. Positive u sklopu usluga koje pruža klijentima, predviđa ove procese i kao kontinuirane aktivnosti na zaštiti informacionih sistema. Ove procese Positive primenjuje kako na svom tako i na informacionim sistemima svojih klijenata.

Povezane usluge

Efikasna upotreba informacionih tehnologija u poslovanju zavisi i od nivoa informatičke kulture i znanja korisnika.

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

„Endpoint Security Service“ je proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima, koja nemaju adekvatno sigurnosno rešenje. Proizvod podrazumeva isporuku i implementaciju odgovarajućeg sigurnosnog softvera za radne stanice i servere korisnika.