Izaberite stranicu

Implementacija rešenja i migracija serverskih i desktop platformi

Migracija podataka sa postojeće opreme I implementacija unapređenog informacionog sistema.

Positive kompanijama pruža celovitu uslugu brige o informacionom sistemu. Iako  projektovanje, isporuka i podešavanje komponenata informacionog sistema čine veliki deo ovih aktivnosti, veoma važan korak predstavlja implementacija opreme u jedinstveni informacioni sistem kompanije

Ključna aktivnost, koje se obavlja uz puno angažovanje stručnjaka Positive-a je migracija podataka sa postojećih servera, storidža, računara i druge opreme.

Cilj Positive-a u ovoj aktivnosti je da krajnji korisnik informacionog sistema ne bude ometen u svom redovnom radu ovom aktivnosti koja često izaziva zastoje u radu informacionog sistema. Positive tim omogućava da zajedno sa stručnjacima zaposlenim u kompanijama, isplaniraju i implementiraju nove komponente ili ceo informacioni sistem na način da se proces rada kompanije ne zaustavlja i da sve promene minimalno utiču na proces njene osnovne delatnosti.

Povezane usluge

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.

Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.