Izaberite stranicu

Integracija računarske opreme

Nabavka i implementacija komponenata informacionog sistema za kompanije koje poseduju sopstvenu infrastrukturu, uz aktivan nadzor, bekap i održavanje opreme.

Za kompanije koje imaju potrebu da poseduju vlastitu informacionu infrastrukturu, Positive pruža uslugu integracije računarske opreme. Na ovaj način osigurava se da je oprema pravilno dimenzionisana, uz obavezno predviđanje rasta za vreme radnog veka opreme, da su troškovi i ulaganja optimalni i da se svi predviđeni informacioni procesi mogu obavljati pouzdano, na nesmetan način.

Positive tim vrši snimanje i analizu postojećeg stanja IT infrastrukture, kao i sadašnjih i planiranih potreba koje uslovljavaju poslovni procesi i planovi razvoja kompanije.

Zajednički, izrađuje se plan nabavke i implementacije komponenata informacionog sistema (računarske mreže, aktivnih i pasivnih komponenata, servera, storidža, računara, periferne opreme, štampača, multi funkcijskih uređaja, skenera, uređaja za zaštitu od nestanka električne energije i sl.) Projektuje se i implementira i odabrani način eksterne (internet) komunikacije. Oprema se isporučuje, instalira, podešava i testira, a zatim sistematski pušta u rad. Nakon ovoga kompanije najčešće sa Positive-om sklapaju ugovor o aktivnom nadzoru, sigurnosnom bekapu i održavanju računarske infrastrukture i na taj način obezbeđuju pouzdanost rada informacionog sistema. Positive tada prati i optimalni radni vek svake komponente i predlaže inoviranje, dopunu ili zamenu iste.

Povezane usluge

Usluga „Network managed service” namenjena je kompanijama koje još nemaju, ili imaju neadekvatnu infrastrukturu računarske mreže.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.