Izaberite stranicu

Integracija računarske opreme

Nabavka i implementacija komponenata informacionog sistema za kompanije koje poseduju sopstvenu infrastrukturu, uz aktivan nadzor, bekap i održavanje opreme.

Za kompanije koje imaju potrebu da poseduju vlastitu informacionu infrastrukturu, Positive pruža uslugu integracije računarske opreme. Na ovaj način osigurava se da je oprema pravilno dimenzionisana, uz obavezno predviđanje rasta za vreme radnog veka opreme, da su troškovi i ulaganja optimalni i da se svi predviđeni informacioni procesi mogu obavljati pouzdano, na nesmetan način.

Positive tim vrši snimanje i analizu postojećeg stanja IT infrastrukture, kao i sadašnjih i planiranih potreba koje uslovljavaju poslovni procesi i planovi razvoja kompanije.

Zajednički, izrađuje se plan nabavke i implementacije komponenata informacionog sistema (računarske mreže, aktivnih i pasivnih komponenata, servera, storidža, računara, periferne opreme, štampača, multi funkcijskih uređaja, skenera, uređaja za zaštitu od nestanka električne energije i sl.) Projektuje se i implementira i odabrani način eksterne (internet) komunikacije. Oprema se isporučuje, instalira, podešava i testira, a zatim sistematski pušta u rad. Nakon ovoga kompanije najčešće sa Positive-om sklapaju ugovor o aktivnom nadzoru, sigurnosnom bekapu i održavanju računarske infrastrukture i na taj način obezbeđuju pouzdanost rada informacionog sistema. Positive tada prati i optimalni radni vek svake komponente i predlaže inoviranje, dopunu ili zamenu iste.

Povezane usluge

Usluga „PC radno mesto” namenjena je preduzećima koja imaju neadekvatanu hardver i potrebu za unapređenjem informacionog sistema ili zamene kompletne računarske opreme.

Positive kompanijama pruža celovitu uslugu brige o informacionom sistemu. Iako projektovanje, isporuka i podešavanje komponenata informacionog sistema čine veliki deo ovih aktivnosti, veoma važan korak predstavlja implementacija opreme u jedinstveni informacioni sistem kompanije.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

12 + 1 =