Izaberite stranicu

Optimizacija/Unapređenje telefonske infrastrukture

Poboljšanje i unapređenje mogućnosti postojeće telefonije

VoIP je prenosna tehnologija koja se zasniva na brzom Internetu i kod koje se pozivi prenose mrežom, umesto klasičnom telefonskom linijom. Korisnik obavlja razgovore na uobičajeni način, bez potrebe za posebnim prilagođavanjem na nove tehnologije,  ali su za samu kompaniju uštede  veoma značajne, pogotovo sa finansijskog aspekta.

Usluga je zasnovana na softverskoj telefonskoj centrali koja functioniše na bazi IP protokola. Implementacijom VOIP-a u poslovnu komunikaciju, drastično ćete smanjiti troškove eksploatisanja ukoliko i Vaše poslovanje sve češće zahteva kolaboraciju sa više istovremenih poziva. Bitno je napomenuti I da VOIP rešenja praktično nemaju ograničenje po pitanju broja poziva, već su tehnički ograničena isključivo na propusni opseg internet konekcije.

Za razliku od klasične analogne telefonije, kod VOIP rešenja svi pozivi (bilo da su lokalni ili međunarodni) će se cenovno vrlo brzo odraziti u Vašu korist jer je cena značajno niža i postićićete značajne uštede.

Prednosti VoIP telefonije

 • Poboljšanje i proširenje funkcionalnosti postojeće telefonije
 • Veća produktivnost za niže troškove, bez značajnih promena u navikama krajnjih korisnika
 • Pristupačni pozivi sa bilo kog mesta koje ima pristup internetu
 • Jeftiniji pozivi ka i iz inostranstva
 • Bersplatna komunikacija između poslovnih jedinica unutar sistema Vašeg poslovanja
 • Transparentnost potrošnje
 • Statistika svih korisnika i poziva
 • Opcija preusmeravanja na više načina
 • Mogućnost veće kontrole upotrebe službene telefonije od strane zaposlenih
 • Opcije integracije sa drugim vidovima komunikacije (e-mail aplikacije)
 • Govorna pošta
 • IVR – govorna pošta, automatski izbor određenog sektora poslovanja
 • Više istovremenih razgovora pozivanjem istog broja

Usluga podrazumeva:

 • skeniranje Vašeg sistema
 • projektovanje i predlog rešenja
 • isporuku i montažu opreme
 • testiranje i podešavanje
 • Puštanje u rad
 • Obuku krajnjih korisnika
 • OPCIONO: Mesečno održavanje koje podrazumeva kompletnu tehničku podršku u daljem korišćenju sistema.

KOME JE VOIP NAMENJEN:

Prevashodno pravnim licima koja imaju potrebu za optimizacijom troškova i podizanjem kvaliteta telekomunikacionog sistema u okviru svakodnevnog poslovanja (besplatni pozivi interno, govorni automat, snimanje razgovora, ostavljanje glasovnih poruka, preusmeravanje na mobilne brojeve i slično).

Iako se razgovori obavljaju na uobičajen način, benefiti su vrlo brzo merljivi jer se sve odvija putem IP protokola, te su mogućnosti za podizanje nivoa usluge veoma visoke, dok su uštede drastične.

Internacionalni pozivi postaju zanemarljiv trošak, a povezivanje i komunikacija „globalnih tačaka“ neuporedivo lakša i jeftinija za vaš budžet.

Povezane usluge

Računarska mreža u današnjem smislu te reči daleko je prevazišla povezivanje računara u jednom objektu zarad međusobne komunikacije. Potrebe savremenog poslovanja prevazišle su razliku u komunikaciji sa lokalnim serverom ili nekom uslugom koja se izvršava negde daleko od nas na nama nepoznatoj lokaciji. Međusobna povezanost na nivou lokalne računarske mreže (LAN) ili šire (WAN) neophodni su za normalno svakodnevno obavljanje sve većeg broja poslova.

Za kompanije koje imaju potrebu da poseduju vlastitu informacionu infrastrukturu, Positive pruža uslugu integracije računarske opreme. Na ovaj način osigurava se da je oprema pravilno dimenzionisana, uz obavezno predviđanje rasta za vreme radnog veka opreme, da su troškovi i ulaganja optimalni i da se svi predviđeni informacioni procesi mogu obavljati pouzdano, na nesmetan način.

Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema.