Izaberite stranicu

Projektovanje računarskih mreža i informacionih sistema

Analiza trenutnog stanja i procene rasta prethodi definisanju potrebne tehnologije za brzo, nesmetano i bezbedno funkcionisanje informacionog sistema.

Računarska mreža u današnjem smislu te reči daleko je prevazišla povezivanje računara u jednom objektu zarad međusobne komunikacije. Potrebe savremenog poslovanja prevazišle su razliku u komunikaciji sa lokalnim serverom ili nekom uslugom koja se izvršava negde daleko od nas na nama nepoznatoj lokaciji. Međusobna povezanost na nivou lokalne računarske mreže (LAN) ili šire (WAN) neophodni su za normalno svakodnevno obavljanje sve većeg broja poslova.

Da bi se ova komunikacija obavljala neometano, brzo i sigurno neophodno je da sistem koji povezuje uređaje funkcioniše brzo i efikasno. I dok se WAN mrežama aktivno bave ljudi čije je delatnost usko vezana za računarske mreže (telekomunikacione kompanije, internet provajderi …) lokalne računarske mreže (LAN) su uglavnom prepuštene razvoju i održavanju od strane lokalno zaposlenih od kojih mnogi čak nemaju adekvatna znanja iz oblasti informacionih tehnologija. Tako organizovan razvoj i održavanje računarske mreže neumitno ima negativan uticaj na funkcionisanje informacionih sistema u celini.

Da bi lokalne računarske mreže mogle da zadovolje rastuće potrebe informacionih sistema, neophodno je da budu projektovane tako da mogu bez problema da omoguće kako dodavanje novih korisnika tako i dodavanje novih servisa. Kao i svaka druga oblast u okviru informacionih tehnologija, računarske mreže imaju dinamičan razvoj. Savremena računarska mreža podrazumeva:

 • Pristupne brzine za klijentske uređaje od 1Gb/s preko bakarnih parica
 • Pristupne brzine za klijentske uređaje od 300 Mb/s bežično
 • Brzine komunikacije između mrežnih čvorišta od 10Gb/s
 • Brzine komunikacije čvorišta sa serverima od 10Gb/s do 40Gb/s (u zavisnosti od servera)
 • Mogućnost segmentiranja i upravljanja saobraćajem po više kriterijuma
 • Mogućnost daljinskog nadziranja i konfigurisanja mrežne opreme
 • Mogućnost postojanja rezervnih putanja između čvorišta sa automatskim odabirom najbolje putanje
 • Mogućnost povezivanja lokalne mreže sa lokalnom mrežom na udaljenoj lokaciji (VPN)
 • Mogućnost jednostavnog proširivanja kapaciteta računarske mreže

Projekat računarske mreže mora da uzme u obzir postojeće stanje informacionog sistema korisnika, trenutne realne potrebe i procenu rasta informacionog sistema kako po pitanju servisa tako i po broju korisnika. Uzimajući ove činjenice u obzir moguće je odrediti adekvatne tehnologije i opremu koji će zadovoljiti navedene potrebe:

 • Procena broja priključnih mesta u objektu
 • Procena optimalnih trasa kablova od čvorišta do priključnih mesta uzimajući u obzir postojanje potencijalnih smetnji na trasi
 • Optimalna procena tipa pasivne opreme koja će obezbediti očekivane performanse
 • Procena potrebnih brzina između čvorišta i tehnologija za njihovu realizaciju
 • Redundantne veze između čvorišta
 • Bezbedan prolaz između mreža kao i između lokalne računarske mreže i servera na internetu
 • Mogućnost rada sa više internet provajdera istovremeno

Ovako projektovana računarska mreža daje korisniku mogućnost da razvija dalje svoj informacioni sistem ne brinući da li njegova lokalna računarska mreža može da zadovolji nove zahteve. Skalabilni dizajn dobro projektovane mreže omogućuje da se amortizuje i slučaj razvoja informacionog sistema veći od očekivanog bez radikalnih zahvata koji bi značajno uticali na troškove razvoja informacionog sistema u celini.

Povezane usluge

Za kompanije koje imaju potrebu da poseduju vlastitu informacionu infrastrukturu, Positive pruža uslugu integracije računarske opreme. Na ovaj način osigurava se da je oprema pravilno dimenzionisana, uz obavezno predviđanje rasta za vreme radnog veka opreme, da su troškovi i ulaganja optimalni i da se svi predviđeni informacioni procesi mogu obavljati pouzdano, na nesmetan način.

Positive, kroz sistem daljinskog nadzora i upravljanja komponentama informacionog sistema svojih klijenata aktivno učestvuje u obezbeđenju pune funkcije celog sistema.

Usluga „Server managed service” namenjena je preduzećima koja nemaju serversku infrastrukturu ili imaju neadekvatan server.