Izaberite stranicu

Sofware asset management

Provera softvera klijenta i predlog za optimizaciju količine i vrste softvera, aplikacija i licenciranja operativnih sistema.

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije. U uslovima tržišta u Srbiji, najčešće prednosti za kompaniju koja koristi ovu uslugu su provera legalnosti softvera u upotrebi i optimizacija vrste programskih paketa i broja licenci, na način na koji je moguće ostvariti značajnu uštedu bez uticaja na kvalitet poslovnih procesa kompanije.

Usluga obuhvata proveru ukupnog sistemskog i aplikativnog softvera klijenta, izradu  spiska operativnih sistema i instaliranih aplikacija na klijentskim računarima, njihovog statusa na svakom pojedinačnom računaru po pitanju načina licenciranja softvera, pregled statusa kupljenih licenci za aplikacije i operativne sisteme i analizu pokrivenosti instaliranih operativnih sistema i aplikacija postojećim licencama, kao i pregled neiskorištenih licenci.

Na osnovu analize, Positive tim daje pisane preporuke za rešavanje problema licenciranja operativnih sistema i aplikacija koje nisu pokrivene postojećim licencama, optimizaciju količine i vrste softvera u upotrebi i predloge za zamenu ili inoviranje određenog softvera. 

Korisnik usluge SAM će na taj način, poštujući preporuke analize, moći da optimizuje troškove softvera istovremeno se zadržavajući u legalnim okvirima i na taj način izbeći eventualne kazne zbog upotrebe softvera na koji nije stekao pravo.

Povezane usluge

Razvoj informacionih tehnologija je izuzetno brz i dinamičan. Za svaku kompaniju je važno da zaposleni koji u svom radu koriste informacione tehnologije budu upoznati sa njihovim mogućnostima i načinima na koje one olakšavaju i čine poslovanje efikasnijim.

Positive pruža klijentima kroz set konsultantskih usluga, mogućnost da uvedu i unaprede neke od ISO standarda i usklade svoje poslovanje koristeći prednosti standardizovane organizacije poslovanja.

Efikasna upotreba informacionih tehnologija u poslovanju zavisi i od nivoa informatičke kulture i znanja korisnika.