Select Page

Sofware asset management

Provera softvera klijenta i predlog za optimizaciju količine i vrste softvera, aplikacija i licenciranja operativnih sistema.

Kao logičan nastavak uređenja informacionog sistema klijenta, Positive je razvio uslugu SAM (Software Asset Management) – upravljanje softverskom imovinom kompanije. U uslovima tržišta u Srbiji, najčešće prednosti za kompaniju koja koristi ovu uslugu su provera legalnosti softvera u upotrebi i optimizacija vrste programskih paketa i broja licenci, na način na koji je moguće ostvariti značajnu uštedu bez uticaja na kvalitet poslovnih procesa kompanije.

Usluga obuhvata proveru ukupnog sistemskog i aplikativnog softvera klijenta, izradu  spiska operativnih sistema i instaliranih aplikacija na klijentskim računarima, njihovog statusa na svakom pojedinačnom računaru po pitanju načina licenciranja softvera, pregled statusa kupljenih licenci za aplikacije i operativne sisteme i analizu pokrivenosti instaliranih operativnih sistema i aplikacija postojećim licencama, kao i pregled neiskorištenih licenci.

Na osnovu analize, Positive tim daje pisane preporuke za rešavanje problema licenciranja operativnih sistema i aplikacija koje nisu pokrivene postojećim licencama, optimizaciju količine i vrste softvera u upotrebi i predloge za zamenu ili inoviranje određenog softvera. 

Korisnik usluge SAM će na taj način, poštujući preporuke analize, moći da optimizuje troškove softvera istovremeno se zadržavajući u legalnim okvirima i na taj način izbeći eventualne kazne zbog upotrebe softvera na koji nije stekao pravo.

Povezane usluge

Positive pruža klijentima kroz set konsultantskih usluga, mogućnost da uvedu i unaprede neke od ISO standarda i usklade svoje poslovanje koristeći prednosti standardizovane organizacije poslovanja.

Efikasna upotreba informacionih tehnologija u poslovanju zavisi i od nivoa informatičke kulture i znanja korisnika.

Positive u svojoj delatnosti posebno ističe uslugu analize stanja informacionog sistema korisnika.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

3 + 6 =