Select Page

BALATON ŠTAMPA DOO

Balaton štampa se 30 godina bavi štamparskom delatnošću. Godine razvoja su dovele do potpuno  zaokruženog ciklusa proizvodnje, od pripreme za štampu, štampe, dorade do ekspedicije. Sve te godine smo pionirski uvodili najnovija tehnološka rešenja. IT segment, infrastrukturno veoma bitan za inovativno poslovanje smo u potpunosti prepustili Positive doo.  U skladu sa našim potrebama su projektovali I implementirali računarsku mrežu, uredili serversku infrastrukturu, obezbedili svakodnevni bekap naših podataka, uspostavili bezbedan mail servis i podigli sigurnost sistema na vrlo visok nivo. Kroz sve ove projekte smo logičnim sledom došli do tačke da kompletnu brigu o informacionom sistemu prepustimo Positive-u I tako u svakom smislu lakše funkcionišemo. Dugogodišnje partnerstvo je dalo značajne rezultate, danas imamo pouzdanu infrastrukturu za našu osnovnu delatnost. Više ne investiramo u infrastrukturu, kroz usluge Positive-a imamo sve što nam je potrebno, a i svoje operativne troškove planiramo u dužem periodu kada su informacione tehnologije u pitanju.

Anna-Maria Balaton - Direktor

O kompaniji

Štamparija je osnovana 01.06.1988. godine. Osnivač je Balaton Ðerđ, grafičar. Kontinuitet delatnosti od 20.09.2011. preuzima Balaton Štampa čiji je osnivač Balaton Anna Maria dipl. graf. ing. Dugogodišnjim radom i posvećenošću sa ciljem da se sveobuhvatno odgovori na zahteve kupaca ostvaren je potpuno zaokružen proizvodni proces. Od pripreme za štampu, štampe, dorade i expedicije.

Ono što je karakteristično za naš razvoj je da smo uvek prvi uvodili najnovija tehnološka rešenja u proizvodnju.

Tako smo  obogatili proizvodnju Hibridnom i digitalnom tehnologijom. Flexibilni, lako prilagodljivi, sa brzim reagovanjem na zahteve klijenata, sa isporukama u dogovorenim rokovima i dogovorenom kvalitetu doprineli su tome da imamo stalnu kontinuiranu saradnju sa našim klijentima.

Cilj našeg poslovanja je ostvarivanje dugoročnog poslovnog partnerstva sa visokozahtevnim klijentima.

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

4 + 4 =