Izaberite stranicu

TRŽNICA, JKP

Ono što karakteriše našu visegodišnju uspešnu saradnju sa Positive-om je apsolutno poverenje i oslonac na njihovu tehničku podršku prilikom implementacije novih rešenja i opreme kao i pomoć u ključnim i kritičnim momentima od strane stručnjaka  u radu IT službe naše firme.

Sandra Miljanić - Šef službe za informatičke poslove i video nadzor

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

12 + 13 =