Izaberite stranicu

KOMUNALAC JKP

Saradnja sa Postive-om počela je 2015. godine kada smo, sagledavajući postojeću situaciju, izradili Projekat razvoja informacionog sistema preduzeća. Projektom je predviđeno da se izvrši zamena dela stare opreme i opremanje radnih mesta koja do tada nisu bila informatički podržana. Kroz zamenu opreme omogućila se implementacija sistema bezbednosti računara i računarske mreže, implementacija savremenih načina organizacije informaciono komunikacionih tehnologija u skladu sa aktuelnim trendovima, što je doprinelo višem nivou pouzdanosti funkcionisanja informacionog sistema i bezbednosti informacija u skladu sa standardima. Nabavkom sistemskog softvera, antivirusa i Office aplikacija omogućeno je da se ispunjavaju zahtevi informacione bezbednosti, upravljanja rizicima informacionog poslovanja i zakonskih zahteva. Povezivanje udaljenih lokacija preduzeća sistemskim rešenjem omogućilo je optimizaciju poslovanja i pružanje kvalitetnije usluge korisnicima.
Realizacijom ovog Projekta stvoreni su preduslovi za unapređenje poslovanja, uvođenje novih tehnologija, obezbeđenje efikasnog i pouzdanog funkcionisanja informaciono komunikacionih tehnologija u Javnom komunalnom preduzeću Komunalac Vrbas.

-

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

8 + 10 =