Izaberite stranicu

KOMUNALAC JKP

Saradnja sa Postive-om počela je 2015. godine kada smo, sagledavajući postojeću situaciju, izradili Projekat razvoja informacionog sistema preduzeća. Projektom je predviđeno da se izvrši zamena dela stare opreme i opremanje radnih mesta koja do tada nisu bila informatički podržana. Kroz zamenu opreme omogućila se implementacija sistema bezbednosti računara i računarske mreže, implementacija savremenih načina organizacije informaciono komunikacionih tehnologija u skladu sa aktuelnim trendovima, što je doprinelo višem nivou pouzdanosti funkcionisanja informacionog sistema i bezbednosti informacija u skladu sa standardima. Nabavkom sistemskog softvera, antivirusa i Office aplikacija omogućeno je da se ispunjavaju zahtevi informacione bezbednosti, upravljanja rizicima informacionog poslovanja i zakonskih zahteva. Povezivanje udaljenih lokacija preduzeća sistemskim rešenjem omogućilo je optimizaciju poslovanja i pružanje kvalitetnije usluge korisnicima.
Realizacijom ovog Projekta stvoreni su preduslovi za unapređenje poslovanja, uvođenje novih tehnologija, obezbeđenje efikasnog i pouzdanog funkcionisanja informaciono komunikacionih tehnologija u Javnom komunalnom preduzeću Komunalac Vrbas.

-