Select Page

Tefter d.o.o.

“Sagledavajući uslove poslovanja u modernoj privredi, Tefter doo je svoje usluge podigao na najviši mogući nivo, koristeći najmoderniju raspoloživu tehnologiju, kako u okviru softvera, tako i u okviru same opreme za rad.

Da bismo to ostvarili, okupili smo zavidan broj stručnjaka iz velikog broja oblasti, koji nam mogu pomoći tamo gde mi sami nemamo najkvalitetnije znanje. U oblasti informacionih tehnologija, to je Positive doo.

Kroz uslugu PC radno mesto, bez inicijalnih investicija I obaveza u smislu održavanja obezbedili smo računare sa potrebnim softverima za funkcionisanje u svakodnevnom radu. Pored legalnosti, sada koristimo I pregršt funkcionalnosti koje nudi Ofiice 365 kroz njihovu uslugu Office radno mesto.

Kada je pitanje bezbednosti računara u svakodnevnom radu bila tema, na njihov predlog implementirali smo uslugu Endpoint Security service kao najpogodnije rešenje.

Kroz ove usluge, obezbedili smo legalnost, sistem koji je uvek up-to-date, administraciju svih korisničkih naloga nam oni vrše, o svim intervencijama i dešavanjima nas redovno izveštavaju na mesečnom nivou, a kroz ovu saradnju imamo I tehničku podršku za sve te usluge te su nam I kao konsultanti uvek na raspolaganju.

Dejan Dobrodolac - Direktor, suvlasnik

O kompaniji

Tefter je otvoren kao agencija davne 1992. godine. 2005 godine, osnivanjem APRa, prelazi u DOO i nastavlja rad do dana današnjeg. Od prelaska u TEFTER DOO preduzeće postaje avangarda u svojoj struci (prvi sajt, uvodjenje svih tehnoloških novina, osavremenjivanje opreme i sl.). Tefter DOO je medju prvima u zemlji već obavio sve pripreme za DIGITALNO KNJIGOVODSTVO bez papirne dokumentacije. Pored visokokvalitetnih usluga privrednim subjektima otvorili smo i prvu školu DIGITALNOG KNJIGOVODSTVA za obuku budućih kadrova.

Možete nas pronaći na adresi:

  • Petra Drapšina 57
  • Novi Sad
  • +381 21 557 125, 069 301 4004

Posetite naš sajt: www.tefter.rs

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

4 + 9 =