Select Page

Aleksandra Miladić

Executive Assistant

Sektor za finansijske opšte i pravne poslove
063/574-049

Aleksandra Miladić zaposlena je na poziciji Saradnika za kadrovske i opšte poslove. Nakon završene Više poslovne škole u Novom Sadu 2005. godine, odsek Inženjer informatike, započinje svoju poslovnu karijeru u raznim oblastima prodaje. Nakon višegodišnjeg rada i sticanja iskustva u poslovima prodaje, administracije i komercijale, zapošljava se u kompaniji Positive,  2011. godine. Narednih godina stiče iskustvo i usavršava se u sektorima maloprodaje, komercijale, nabavke robe i koordinacije u aktivnostima kompanije. Trenutni fokus joj je na međuljudskim odnosima u poslovanju i organizaciji rada.

"Ljudi su kao školjke, moraš ih otvoriti na hiljade da bi pronašao biser."
Đorđe Balašević

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

3 + 14 =