Izaberite stranicu

Anita Babović

Financial Executive

Sektor za finansijske opšte i pravne poslove
063/428-723

Anita Babović  zaposlena je na poziciji finansijskog saradnika. Počinje sa radom u Pozitivu 2003. godine i naredne dve godine radi u sektoru prodaje, a zatim prelazi u sektor finansija, opštih i pravnih poslova. Paralelno završava fakultet za poslovnu ekonomiju i finansije.

„Ne opstaju najjači pripadnici jedne vrste, niti najinteligentniji, nego oni koji se najbolje prilagođavaju promenama.“
Čarls Darvin

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

13 + 4 =