Izaberite stranicu

Bojan Gavrilović

Technical Support

Sektor za tehničku podršku
063/428-713

Bojan Gavrilović je zaposlen na poziciji servisera računara i opreme. Počinje sa radom u Pozitivu 2011. godine. Svojim radom istakao se i pronasao u poslovima sa računarskim mrežama gde je najviše angažovan, a trenutno se bavi hardverskim implementacijama i projektovanjem računarskih mreža. Poseduje dva Schrack sertifikata koji obuhvataju poznavanje opreme i rad sa Schrack alatima.

"Nemojte pokušavati da budete samo uspešna osoba nego i osoba od vrednosti. "
Albert Einstein

Sertifikati

  • CTO SCHRACK Technik Serbia - IT department - SCHRACK Certified System Integrator SCSI
  • CTO SCHRACK Technik Serbia - IT department - SCHRACK Certified Installer SCI

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

6 + 3 =