Izaberite stranicu

Darko Perović

CEO

Menadžment
063/428-709

Darko Perović je na poziciji izvršni direktor kompanije. Počinje sa radom u Postive 2009. godine, paralelno sa studijama na Fakultetu tehničkih nauka na smeru Inženjerski menadžment sa  usmerenjem na preduzetni menadžment. Narednih 9 godina radi u sektorima maloprodaje i B2B, da bi 2017. godine postao izvršni direktor kompanije. Interesovanje za informacione tehnologije unapređuje proteklih deset godina kroz rad i edukaciju, a poseban akcenat stavlja na edukaciju iz oblasti unutrašnje organizacije kompanije. Trenutni fokus mu je na postavci organizacione strukture kompanije, reorganizacija i upravljanje sektorom finansija, kao i realizacija ključnih projekata kompanije.

„Mislite li da možete ili mislite da ne možete – u pravu ste!“
Henri Ford

Sertifikati

  • CTO SCHRACK Technik Serbia - IT department - SCI SCHRACK Certified System Integrator
  • CTO SCHRACK Technik Serbia - IT department - SCI SCHRACK Certified Installer
  • Cisco - SMB Specialization for Account Managers
  • Cisco - Career Certifications & Training

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

10 + 14 =