Izaberite stranicu

Đerđ Baćanji

Purchasing Manager

Sektor za prodaju
063/574-561

Đerđ Baćanji radi na poziciji samostalnog referenta za nabavku i magacinsko poslovanje. U Pozitivu počinje sa radom 2008. godine na poziciji šefa magacina.  Poslovi na kojima je angažovan obuhvataju praćenje, fakturisanje i isporuku robe za klijente koji imaju sekvencijalne ugovore.

Osam godina od početka rada u kompaniji prelazi na radno mesto referenta nabavke i zadržava i prethodno obavljana zaduženja. Uporedo radi na nabavci robe za tekuće poslove i prati stanje lagera za postupke javne nabavke.

„Kvalitet znači nešto uraditi dobro kad te niko ne gleda“
Henri Ford

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

7 + 1 =