Izaberite stranicu

Dubravka Džodžo

Administrative Assistant

Sektor za finansijske opšte i pravne poslove
063/428-050

Dubravka Džodžo je deo Positive tima počev od avgusta 2017. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Pohađa master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, naučno  stručna oblast - Menadžment ljudskih resursa. Afirmaciju i početna interesovanja stekla je radeći na poslovima pružanja radno – pravne pomoći zaposlenima, obavljajući pravne poslove kao i poslove na standardizaciji i kvalitetu. Oblast interesovanja joj je pretežno u domenu radno – pravnih procesa, upravljanja ljudskim resursima i standardizacije.

„U životu su najuspešniji oni ljudi koji postavljaju pitanja. Oni uvek uče. Oni uvek rastu. Oni uvek guraju napred.“

Robert Kiyosaki

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

13 + 8 =