Izaberite stranicu

Marijana Samardžija

Account Manager

Sektor za prodaju
063/432-083

Marijana Samardžija je zaposlena na poziciji Saradnika za prodaju. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Beogradu i  decenije rada na poslovima u bankarstvu, stečena znanja prenosi i na sektor privrede, a od 2014. godine prelazi u IT sektor. Komercijalnom timu Pozitiva se pridružuje 2017. godine. Trenutno učestvuje na brojnim projektima i poslovima podrške prodaji u privatnom i javnom sektoru. 

"Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi."
Žan Žak Ruso

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

15 + 4 =