Izaberite stranicu

Miroslav Jovanov

Technical Support

Sektor za tehničku podršku

Miroslav Jovanov je trenutno na poziciji servisera računara i opreme. Nakon završene srednje Ekonomske škole, odlazi u New York, gde se prvi put susreće sa serverima i server sobama. Vraća se u Novi Sad 2018. godine i počinje sa radom u Positive-u, kako bi unapredio svoje znanje kroz praksu i pohađanje kurseva u oblasti IT.

”Discipline is the bridge between goals and accomplishment.”

Jim Rohn

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

10 + 5 =