Izaberite stranicu

Petar Oljača

Sales Director

Sektor za prodaju
063/428-902

Petar Oljača trenutno je na poziciji saradnika za prodaju. Počeo je sa radom u Pozitivu 2016. godine na mestu saradnika u prodaji i paralelno je usavršavao znanja i sticao sertifikate iz oblasti računarskih mreža i serverskih sistema. U sektoru prodaje fokusiran je na SMB klijente i trenutno je Brand Manager za projekte računarskih mreža.

Interesovanje mu se svodi na unapređenje poslovanja kroz optimizaciju resursa usavršavanjem informacionih sistema.

„Prvo pravilo uspeha: postoji hiljadu opravdanja za neuspeh, ali nijedan dobar razlog.“
Mark Tven

Sertifikati

  • Fujitsu - Server Sales Professional
  • Fujitsu - Pre-sales Consultant
  • Fujitsu - Server System Engineer
  • APC - Business Networks for Sales Associates
  • Sophos - SophosEndpointSecurity&Control
  • CTO SCHRACK Technik Serbia - IT department - SCHRACK Certified System Integrator SCSI
  • CTO SCHRACK Technik Serbia - IT department - SCHRACK Certified Installer SCI
  • ECDL - ECDL Start Certificate