Izaberite stranicu

Stanislava Ilić

Head of Research and Development

Sektor za razvoj
063/428-702

Stanislava Ilić trenutno radi na poziciji menadžera za razvoj usluga baziranih na softverima, a paralelno obavlja i funkciju menaždera za spojnu trgovinu. Počinje sa radom u Postive-u 2001. godine, sa prethodno stečenih 7 godina iskustva u sektoru informacionih tehnologija. Prvo angažovanje bilo je komercijalista u sektorima B2B i maloprodaji, a istovremeno i menadžer za spoljnu trgovinu. Godine rada, razvoj kompanije, kao i partnerstva sa velikim korporacijama, dovode je na poziciju Microsoft brend menadžera, ali i menadžera za rad sa ključnim kupcima.

Digitalna transofrmacija i dalji razvoj kompanije u pravcu usluga, početkom 2017.godine, iziskuju formiranje novih sektora i uloga, tako da se i sama pozicija transformiše u sadašnju – menadžer za razvoj usluga baziranih na softveru.

”Najbolji način da predvidite budućnost je da je stvorite.”
Abraham Linkoln

Sertifikati

  • VMware - VMware VSP 5
  • Veeam - VMSP
  • Sophos - Certified Sales Consultant
  • Microsoft - Microsoft Partner Network Sales and Marketing Competency Assesment for Midmarket Solutions Providers
  • Microsoft - Microsoft Certified Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations
  • Microsoft - Microsoft Certified Tehnology Specialist MCTS
  • Microsoft - Cloud Sales Specialist Office 365

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

12 + 2 =