Izaberite stranicu

Stanislava Ilić

Service Development Manager

Odeljenje za digitalnu transformaciju
063/428-702

Stanislava Ilić trenutno radi na poziciji menadžera za razvoj usluga baziranih na softverima, a paralelno obavlja i funkciju menaždera za spojnu trgovinu. Počinje sa radom u Postive-u 2001. godine, sa prethodno stečenih 7 godina iskustva u sektoru informacionih tehnologija. Prvo angažovanje bilo je komercijalista u sektorima B2B i maloprodaji, a istovremeno i menadžer za spoljnu trgovinu. Godine rada, razvoj kompanije, kao i partnerstva sa velikim korporacijama, dovode je na poziciju Microsoft brend menadžera, ali i menadžera za rad sa ključnim kupcima.

Digitalna transofrmacija i dalji razvoj kompanije u pravcu usluga, početkom 2017.godine, iziskuju formiranje novih sektora i uloga, tako da se i sama pozicija transformiše u sadašnju – menadžer za razvoj usluga baziranih na softveru.

”Najbolji način da predvidite budućnost je da je stvorite.”
Abraham Linkoln

Sertifikati

  • VMware - VMware VSP 5
  • Veeam - VMSP
  • Sophos - Certified Sales Consultant
  • Microsoft - Microsoft Partner Network Sales and Marketing Competency Assesment for Midmarket Solutions Providers
  • Microsoft - Microsoft Certified Volume Licensing Specialist, Small and Medium Organizations
  • Microsoft - Microsoft Certified Tehnology Specialist MCTS
  • Microsoft - Cloud Sales Specialist Office 365