Izaberite stranicu

Vladimir Šiška

Head of department for Finance law and General Affairs

Sektor za finansijske opšte i pravne poslove
063/574-756

Vladimir Šiška je zaposlen na poziciji šefa sektora finansija, pravnih i opštih poslova. Prethodna radna iskustva je imao na pozicijama vezanim za finansije, organizaciju i upravljanje. U Pozitivu počinje sa radom krajem 2016. godine, na radnom mestu saradnik za opšte i finansijske poslove, a od septembra 2017. godine obavlja poslove na poziciji šefa sektora finansija, pravnih i opštih poslova. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

“Promeni pre nego što budeš morao.“
Jack Welsh, bivši CEO u General Electric

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

9 + 10 =