Izaberite stranicu

Željko Koštroman

Technical Support

Sektor za tehničku podršku
064/176-55-74

Željko Koštroman radi na poslovima tehničke podrške u domenu servisiranja računara i opreme krajnjih korisnika i implementaciji pasivne računarske infrastrukture. Studirao je mikroračunarsku elektroniku na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.Sa željom da se usavrši u radu sa računarskim mrežama i serverima pridružio se Positive timu 2019 godine.

"Neuspeh je predah za buduću pobedu. "

Mihailo Pupin

Besplatan snimak stanja

Da li koristite programe iz Microsoft Office paketa?

Gde se koriste licence?

Da li imate servere?

Namena servera

Da li koristite poslovnu aplikaciju?

Računarska mreža

Aktivna mrežna oprema

Pasivna mrežna oprema

Da li vršite redovan backup sistema?

Na koji način pravite backup?

Ručni backup

Automatski backup

Koliko često radite backup?

Koju vrstu internet konekcije posedujete?

Da li posedujete sajt i domen?

Da li koristite poslovni email?

Da li imate IT službu

Da li imate spoljašnje saradnike koji održavaju informacioni sistem?

Da li su spoljašnji saradnici zaduženi za održavanje kompletnog informacionog sistema?

5 + 11 =