positive logo
Tehnička podrška

ai chatbot

AI asistent
Pričajte sa našim AI asistentom
positive logo

Primena veštačke inteligencije (AI) - Cyber Company

Alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji. Primena veštačke inteligencije u svakodnevnom poslovanju.

Positive se ističe u primeni veštačke inteligencije jer ne pruža generička AI rešenja, već analizira celokupno poslovanje kako bi kreirao personalizovana AI rešenja. Ovakav pristup omogućava stvaranje paralelne sajber kompanije sačinjene od virtuelnih asistenata, prilagođenih svakoj radnoj poziciji.

Ova strategija, koja predstavlja produžetak poslovnog konsaltinga i optimizaciju poslovnih procesa, osigurava da Positive AI rešenja precizno odgovaraju specifičnim potrebama i ciljevima klijenata, čime se postiže značajna konkurentska prednost.

Upotrebom AI, kompanije mogu očekivati značajna unapređenja u efikasnosti, smanjenju operativnih troškova i poboljšanju korisničkog iskustva.

Positive rešenja za primenu veštačke inteligencije (AI) omogućava kompanijama da unaprede svoje poslovanje na više nivoa:

Kako Positive AI rešenja mogu unaprediti poslovanje

Automatizacija procesa

Ima za cilj automatizuju rutinskih i ponavljajućih zadataka, povećavajući efikasnost i smanjujući troškove čime se zaposlenima omogućava da se fokusiraju na kompleksnije zadatke koji donose veću  vrednost.

Analitika zasnovana na podacima

Omogućava brzu i tačnu obradu velikih količina podataka za uvide koji podržavaju bolje poslovne odluke.

Korisnička podrška

AI chatbotovi pružaju 24/7 pomoć korisnicima, poboljšavajući korisničko iskustvo pružanjem potrebnih informacija brzo i precizno.

 

Predikcija

AI alati mogu predviđati trendove i ponašanja, pomažući kompanijama da budu korak ispred konkurencije.

 

Za implementaciju AI, neophodni su kvalitetni podaci, jasan strateški pravac, optimizovani procesi i odgovarajuća IT infrastruktura. Ovo uključuje i pripremu baze podataka, obuku zaposlenih i kontinuirano usavršavanje sistema.

plusic

Proces Implementacije

Planiranje i strategija


podrazumeva određivanje kako AI može poboljšati poslovanje.

Izbor AI alata


kao i tehnologija usklađenih sa ciljevima kompanije.

Priprema i obrada podataka


koji će biti osnova za efikasnu AI analitiku.

Obuka zaposlenih


Obuka za rad sa AI sistemima.

Kontinuirano praćenje


Optimizacija AI sistema za maksimalne performanse.

Želite da uz primenu AI inovativnih rešenja unapredite vaše poslovanje?

Popunite upitnik i saznajte kako možemo zajedno transformisati vaše poslovanje.

Transformišite poslovanje uz Positive AI rešenja

i ostvarite poboljšanje efikasnosti, smanjenje operativnih troškova i poboljšanje korisničkog iskustv

AI Chatbot paketi

Funkcionalnosti Entry Advanced Premium Ultra
Prosečan broj korisnika mesečno
(3 pitanja po korisniku)
600 6.000 12.000 24.000
Broj sati AI inženjera u okviru paketa 0 3 6 12
Broj A4 strana za učenje 50 500 1000 2000
Istorija razgovora (dana) 0 30 90 365
Korisnička podrška AI AI + Live (8/5) AI + Live (8/5) AI + Live (8/5)
Novi alati u okviru paketa
Nova verzija
Besplatna implementacija
Besplatna implementacija
Pretaraga – razumevanje značenja I konteksta
Dodatni alati za optimizaciju prompta
Hibridna pretraga (Semantika i Keywords)
Dizajn bota
Glasovna komunikacija (upit i odgovor)
Radionica za definisanje promptova
Prikaz više ponuđenih odgovora
SQL Pretraga
Automatsko zakazivanje sastanaka preko Calendly
Statistika
Napredni dizajn
Kreiranje i pretraga Grafa znanja
Automatsko zakazivanje sastanaka preko vaše aplikacije
Analiza statistike
Dizajn bota + maskota
CENA (mesečno) 99€ 499€ 999€ 1.999€
Paket: Entry Funkcionalnosti
Prosečan broj korisnika mesečno
(3 pitanja po korisniku)
600
Broj sati AI inženjera u okviru paketa 0
Broj A4 strana za učenje 50
Istorija razgovora (dana) 0
Korisnička podrška AI
Novi alati u okviru paketa DA
Nova verzija DA
Besplatna implementacija DA
CENA (mesečno) 99€

* NAJPOPULARNIJI PAKET

Paket: Advanced Funkcionalnosti
Prosečan broj korisnika mesečno
(3 pitanja po korisniku)
6.000
Broj sati AI inženjera u okviru paketa 3
Broj A4 strana za učenje 500
Istorija razgovora (dana) 30
Korisnička podrška AI + Live (8/5)
Novi alati u okviru paketa DA
Nova verzija DA
Besplatna implementacija DA
Pretaraga – razumevanje značenja I konteksta DA
Dodatni alati za optimizaciju prompta DA
Hibridna pretraga (Semantika i Keywords) DA
Dizajn bota DA
CENA (mesečno) 499€
Paket: *Premium Funkcionalnosti
Prosečan broj korisnika mesečno
(3 pitanja po korisniku)
12.000
Broj sati AI inženjera u okviru paketa 6
Broj A4 strana za učenje 1.000
Istorija razgovora (dana) 90
Korisnička podrška AI + Live (8/5)
Novi alati u okviru paketa DA
Nova verzija DA
Besplatna implementacija DA
Pretaraga – razumevanje značenja I konteksta DA
Dodatni alati za optimizaciju prompta DA
Hibridna pretraga (Semantika i Keywords) DA
Dizajn bota DA
Glasovna komunikacija ( upit i odgovor )
DA
Radionica za definisanje promptova
DA
Prikaz više ponuđenih odgovora
DA
SQL Pretraga
DA
Automatsko zakazivanje sastanaka preko Calendly
DA
Statistika
DA
Napredni dizajn
DA
CENA (mesečno) 999€
Paket: Ultra Funkcionalnosti
Prosečan broj korisnika mesečno
(3 pitanja po korisniku)
12.000
Broj sati AI inženjera u okviru paketa 6
Br A4 strana za učenje 1.000
Istorija razgovora (dana) 90
Korisnička podrška AI + Live (8/5)
Novi alati u okviru paketa DA
Nova verzija DA
Besplatna implementacija DA
Pretaraga – razumevanje značenja I konteksta DA
Dodatni alati za optimizaciju prompta DA
Hibridna pretraga (Semantika i Keywords) DA
Dizajn bota DA
Glasovna komunikacija ( upit i odgovor )
DA
Radionica za definisanje promptova
DA
Prikaz više ponuđenih odgovora
DA
SQL Pretraga
DA
Automatsko zakazivanje sastanaka preko Calendly
DA
Statistika
DA
Napredni dizajn
DA
Kreiranje i pretraga Grafa DA
Automatsko zakazivanje sastanaka preko vaše aplikacije DA
Analiza Statistike DA
Dizajn bota + maskota DA
CENA (mesečno) 1.999€

Detaljnije o funkcionalnostima

  • Prosečan broj korisnika mesečno: Određuje maksimalni broj korisnika koji mogu koristiti chatbot mesečno.
  • Broj A4 strana za učenje: Koliko tekstualnog materijala u A4 formatu možete priložiti za obuku chatbot-a.
  • Istorija razgovora: Dužina perioda za koji se čuvaju zapisi o razgovorima sa korisnicima.
  • Korisnička podrška: Tip podrške dostupan u sklopu paketa, uključujući AI podršku i Live podršku.
  • Novi alati u okviru paketa: Poboljšanja i novi alati koji se dodaju u paket za unapređenje funkcija chatbot-a.
  • Hibridna pretraga: Kombinacija semantičke i ključne pretrage za preciznije odgovore.
  • Automatsko zakazivanje sastanaka: Integracija sa Calendlyjem ili drugim aplikacijama za zakazivanje.
  • Statistika i analiza: Praćenje i analiza upotrebe chatbot-a za bolje razumevanje angažovanja korisnika.
  • Kreiranje i pretraga graph-a: Izgradnja grafova znanja za poboljšanje AI razumevanja i odgovora.

povezane stranice

BI poslovni softver

Transformišite vaše poslovanje iz temelja sa našim integrativnim pristupom koji objedinjuje kreiranje strategije, modelovanje poslovnih procesa i izradu procedura.

Positive
Chat with us