positive logo
Tehnička podrška

ai chatbot

AI asistent
Pričajte sa našim AI asistentom
positive logo

Poslovna analitika

Poslovna inteligencija omogućava kompanijama da shvate kompleksnosti svog poslovanja na jasan i kvantitativan način.

Business Intelligence - BI

Poslovna analitika transformiše sirove podatke u strateške poglede, omogućujući menadžmentu kompanije da donosi pametnije odluke.

Poslovna analitika je Positive usluga koja koristi niz tehnologija, aplikacija i praksi kako bi pretvarala sirove podatke u značajne informacije koje podstiču profitabilne poslovne odluke. 

BI proces obuhvata prikupljanje podataka, njihovu analizu i prikaz preko kontrolne table (dashboarda), izveštaja i vizualizacija, pružajući kompanijama detaljan uvid u njihovo poslovanje.

plusic

Kako izgleda proces poslovne analitike?

Prikupljanje podataka


iz raznih izvora kako bi se stvorila kompletna slika poslovanja. Omogućava razumevanje različitih aspekata kompanije.

plusic

Kako izgleda proces poslovne analitike?

Obrada i analiza podataka


Identifikacija obrazaca i trendova koji nisu lako uočljivi. Pruža dublje uvide u poslovanje i pomaže u otkrivanju skrivenih prilika.

Vizualizacija podataka


Kreiranje dashboardova i izveštaja koji pojednostavljuju kompleksne podatke. Olakšava razumevanje složenih podataka i poboljšava komunikaciju unutar timova.

Predviđanje i optimizacija


Korišćenje analitičkih modela za predviđanje budućih trendova. Omogućava proaktivno reagovanje na tržišne promene i unapređenje poslovanja

Podrška u odlučivanju


Informacije dobijene kroz BI se koriste za donošenje informisanih odluka. Povećava efikasnost i konkurentnost i vodi ka stabilnom i održivom rastu kompanije.

Kroz primenu BI, kompanije mogu povećati svoju konkurentnost, bolje razumeti potrebe klijenata i postići značajna poboljšanja u efikasnosti.

Iskoristite moć poslovne analitike za detaljnu analizu i prikaz podataka

i donosite pametnije odluke zasnovane na činjenicama.

povezane stranice

Microsoft alati

Microsoft 365 predstavlja sveobuhvatan skup alata koji olakšava saradnju, komunikaciju i poslovanje u cloud okruženju.

Positive
Chat with us