positive logo
Tehnička podrška
ai chatbot

AI asistent
Pričajte sa našim AI asistenom
positive logo

Rent IT

Rent IT usluga omogućava kompanijama da prevaziđu izazove vezane za upravljanje sopstvenom IT infrastrukturom.

Ova usluga obezbeđuje bezbrižno korišćenje IT infrastrukture, prilagođene trenutnim potrebama poslovanja, bez velikih kapitalnih ulaganja.

Kompanije imaju priliku da primenjuju „Infrastructure as a Service – IaaS“ model, usvajanjem IT resursa na principu iznajmljivanja sa uključenim proaktivnim održavanjem. To donosi prednosti u smislu smanjenja kapitalnih troškova, garancije za pouzdano funkcionisanje i mogućnost brzog skaliranja infrastrukture u skladu sa rastom i promenama poslovnih potreba.

U okviru sistema Plus usluge „infrastruktura kao servis“ obuhvaćene su sledeće usluge:

Iznajmljivanje i održavanje računara

004-icon-racunarska-oprema

Iznajmljivanje računara je moderna i ekonomična usluga koja kompanijama omogućava da koriste najnoviju računarsku opremu bez visokih inicijalnih investicija. Predstavlja idealno rešenje za preduzeća koja teže da optimizuju svoje IT resurse, uštede novac i oslobode se brige o održavanju i zastarevanju tehnologije.

  • Iznajmljivanje računarske opreme
  • Legalni operativni sistemi
  • Besplatna isporuka i podešavanje
  • Zamenska oprema u rekordnom roku
  • Brz odziv na neispravnosti
  • Napredno antivirus rešenje
  • Servisi podrške
  • Trenutna telefonska podrška 8/5
  • Redovno izveštavanje
  • 3 meseca besplatnog korišćenja

Iznajmljivanje i održavanje servera

razmena podataka icon

Ovom uslugom kompanije dobijaju na raspolaganje savremenu i kompletno konfigurisanu IT infrastrukturu, uz stalno održavanje i podršku. Eliminišući potrebu za investicijom u skupe servere i licence, kompanije mogu da usmere svoja sredstva ka razvoju svojih primarnih delatnosti.

  • Iznajmljivanje serverske opreme
  • Adekvatne serverske licence za operativni sistem
  • Antivirusno rešenje
  • Prostor za backup do 50GB
  • Besplatna isporuka i podešavanje servera
  • Zamenska oprema za neprekidni rad
  • Brz odziv na neispravnosti
  • Servisi podrške za daljinsko održavanje
  • Trenutna telefonska podrška 8/5
  • Redovno izveštavanje

Iznajmljivanje i održavanje mrežne opreme

serveri

Ova usluga omogućava kompanijama da upravljaju svojom mrežnom infrastrukturom korišćenjem najnovijih tehnoloških rešenja i komponenti, kao što su ruteri, svičevi, access pointi i firewall uređaji, bez potrebe za direktnim investiranjem u opremu i licence. Dodatne prednosti uključuju profesionalno održavanje, brzu zamenu uređaja i brz odziv tehničke podrške.

  • Postavljanje i podešavanje mreže
  • Backup konfiguracije aktivne mrežne opreme
  • Zamenska oprema za kontinuitet poslovanja
  • Brz odziv na neispravnosti
  • Support servisi za daljinsko održavanje
  • Trenutna telefonska podrška 8/5
   (8 sati / pon-pet)
  • Redovno izveštavanje

Iznajmite kompletnu IT infrastrukturu uz sveobuhvatno održavanje

bez velikih početnih investicija, uz mogućnost brzog skaliranja i prilagođavanja.

plusic-cta-animated-once

povezane stranice

Projektovanje i optimizacija informacionih sistema

Ovi procesi obuhvataju rekonstrukciju postojećeg IT okruženja ili kreiranje novog sistema koji bolje odgovara poslovnim potrebama firme.

Chat with us