positive logo
Tehnička podrška

ai chatbot

AI asistent
Pričajte sa našim AI asistentom
positive logo

Integracija računarske opreme

Nabavka i implementacija komponenata informacionog sistema za kompanije koje poseduju sopstvenu infrastrukturu, uz aktivan nadzor, bekap i održavanje opreme.

Positive nudi uslugu integracije računarske opreme za kompanije koje žele da razviju ili unaprede vlastitu informacionu infrastrukturu. Cilj je da se obezbedi pravilno dimenzionisanje opreme, optimalni troškovi i ulaganja uz pouzdanost i nesmetan rad informacionih procesa.

Proces integracije uključuje:

plusic

Analizu trenutnog stanja
Procenjujemo vašu trenutnu IT infrastrukturu, kao i sadašnje i buduće potrebe, u skladu sa vašim poslovnim planovima.

Planiranje i Nabavka
Izrađujemo detaljan plan za nabavku i implementaciju neophodnih komponenata, uključujući mrežnu opremu, servere, skladišne sisteme, računare, periferije, i druge uređaje.

Implementacija
Opremu isporučujemo, instaliramo, konfigurišemo i testiramo, osiguravajući da sve komponente besprekorno funkcionišu zajedno.

Aktivni Nadzor i Održavanje
Nakon implementacije, nudimo usluge aktivnog nadzora, sigurnosnog bekapovanja, i održavanja, garantujući visok nivo pouzdanosti vašeg informacionog sistema.

Dodatne usluge uključuju praćenje radnog veka svake komponente i predloge za njihovo ažuriranje ili zamenu, kako bi se osigurala stalna efikasnost i bezbednost vašeg sistema.
Sa Positive, dobijate partnera koji razume vaše potrebe za rastom i evolucijom informacione infrastrukture, partnera koji pruža sveobuhvatne usluge kako bi vaši informacioni procesi bili pouzdani i efikasni.

Unapredite produktivnost i bezbednost.

Modernizacija IT infrastrukture, osigurava efikasnost i usklađenost sa najnovijim tehnološkim standardima.

plusic-cta-animated-once

povezane stranice

Migracija serverskih i desktop platformi

Migracija podataka sa postojeće opreme i implementacija unapređenog informacionog sistema.

Positive
Chat with us

Kopiranje sadržaja je onemogućeno.