positive logo
Tehnička podrška

ai chatbot

AI asistent
Pričajte sa našim AI asistentom
positive logo

Etički haking

Etički haking predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova.

Etički haking predstavlja simulaciju napada na informacioni sistem kompanije od strane proverenih, dobronamernih i stručnih timova, koji će otkriti bezbednosne slabosti informacionog sistema, dati preporuke za unapređenje bezbednosti i zajedno sa klijentom raditi na njihovoj primeni, štiteći tako podatke, imovinu i reputaciju kompanije.

Kroz našu uslugu etičkog hakinga, vaša kompanija dobija ne samo trenutnu zaštitu, već i dugoročnu strategiju za jačanje odbrane od sajber pretnji.

Proces etičkog hakinga obuhvata:

Priprema i
planiranje

strategija testiranja i određivanje opsega

Razumevanje
okruženja

procena postojećih bezbednosnih mera

Simulacija
napada

identifikacija ranjivosti kroz testiranje penetracije

Analiza
i izveštaj

detaljna analiza slabosti i preporuke za unapređenje

Unapređenje
bezbednosti

implementacija bezbednosnih mera i postupaka

Benefiti korišćenja Positive usluga etičkog hakinga:

plusic
Pojačana zaštita podataka i IT sredstava

Unapređenje opštih bezbednosnih praksi

Smanjenje rizika od sajber napada i curenja podataka jačanjem odbrane

Podizanje svesnost o bezbednosti putem edukacija zaposlenih o sajber bezbednosti

Održavanje kontinuiteta poslovanja zaštitom od prekida uzrokovanih sajber incidentima

plusic
Pojačana zaštita podataka i IT sredstava

Unapređenje opštih bezbednosnih praksi

Smanjenje rizika od sajber napada i curenja podataka jačanjem odbrane

Podizanje svesnost o bezbednosti putem edukacija zaposlenih o sajber bezbednosti

Održavanje kontinuiteta poslovanja zaštitom od prekida uzrokovanih sajber incidentima

Zaštite podatke i povećajte bezbednost vaše IT infrastrukture i podataka

Uz Positive prilagođena rešenja za sajber bezbednost

plusic-cta-animated-once

povezane stranice

Bekap podataka

Ova usluga uključuje dvostruki bekap: lokalni bekap na odabranoj lokaciji i udaljeni bekap za oporavak posle katastrofe u našem data centru.

Positive
Chat with us

Kopiranje sadržaja je onemogućeno.