positive logo
Tehnička podrška
ai chatbot

AI asistent
Pričajte sa našim AI asistenom
positive logo

Projektovanje računarskih mreža i IT sistema

Analiza trenutnog stanja i procene rasta prethodi definisanju potrebne tehnologije za brzo, nesmetano i bezbedno funkcionisanje informacionog sistema.

Naslovna 9 Usluge 9 IT infrastruktura 9 Projektovanje i optimizacija IT sistema 9 Projektovanje računarskih mreža i IT sistema

Današnje računarske mreže su evoluirale daleko izvan osnovnog povezivanja računara unutar jednog objekta, postavši ključne za podršku složenim zahtevima savremenog poslovanja. One omogućavaju neprekidnu komunikaciju, ne samo unutar lokalnih mreža (LAN) već i na širem nivou (WAN), što je esencijalno za obavljanje brojnih poslovnih operacija.
Za postizanje efikasne, brze i sigurne komunikacije, neophodno je da mrežna infrastruktura bude adekvatno projektovana, implementirana i održavana. Iako se WAN mrežama bave specijalizovane kompanije, lokalne mreže često ostaju na održavanju internog osoblja, koje može biti neadekvatno obučeno za te zadatke. Ovo može negativno uticati na funkcionalnost informacionog sistema u celini.

Za zadovoljavanje potreba informacionih sistema, lokalne mreže trebaju biti:

  • Projektovane za lako dodavanje novih korisnika i servisa i
  • Dinamične, sa mogućnostima brzog i efikasnog skaliranja

Planiranje računarske mreže zahteva:

  • Procenu postojećeg stanja i realnih potreba informacionog sistema
  • Predviđanje budućeg rasta kako u smislu servisa tako i broja korisnika
  • Odabir odgovarajućih tehnologija i opreme

Osnovne karakteristike savremene računarske mreže uključuju:

Brzine pristupa do 1Gb/s preko bakarnih kablova i do 300Mb/s bežično

Mogućnosti segmentacije, upravljanja saobraćajem, daljinskog nadzora i konfiguracije

VPN konekcije za povezivanje sa udaljenim lokacijama

Brzine komunikacije između čvorišta i servera od 10Gb/s do 40Gb/s

Redundantne veze i automatizovan odabir najbolje putanje

Lako proširivanje kapaciteta

Detalji koji se uzimaju u obzir uključuju broj priključaka, optimalne trase kablova, tip pasivne opreme, potrebne brzine i tehnologije za njihovu realizaciju, redundantne veze, sigurnost mreža i mogućnost rada sa više internet provajdera.

Projektovanjem mreže na ovaj način, korisnici mogu biti sigurni da će njihova lokalna mreža podržati i najzahtevnije buduće potrebe, omogućavajući razvoj informacionog sistema bez značajnih dodatnih ulaganja.

Unapredite produktivnost i bezbednost.

Modernizacija IT infrastrukture, osigurava efikasnost i usklađenost sa najnovijim tehnološkim standardima.

plusic-cta-animated-once

povezane stranice

Integracija računarske opreme

Nabavka i implementacija komponenata informacionog sistema za kompanije koje poseduju sopstvenu infrastrukturu, uz aktivan nadzor, bekap i održavanje opreme.

Chat with us